מעקות חוץ

גדר ברזל מעוצבת

בטיחות היא שם המשחק מעקה חוץ נועד למנוע נפילות מגובה ולהיות משענת למי שנזקק לסיוע במדרגות – הוא יכול להציל חיים.הבטיחות שמספק המעקה היא המטרה העיקרית. מעקה שלא עומד בתקני הבטיחות עלול לקרוס, להישבר או להוות סכנה עבור ילדים קטנים. במעקות חוץ משתמשים בכל האזורים הנמצאים מחוץ לחלל הבית. מרפסות, חצרות, חניות ועוד. ניתן להשתמש […]